Regels bij ziekte

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever wordt in principe geacht het loon van de werknemer door te betalen. In sommige gevallen bestaat er recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV loon door in de vorm van ziekengeld.

Loondoorbetaling

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.

Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

Ziektewet

Soms heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet .
Dit geldt voor:

  • werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling
  • werknemers die een orgaan doneren
  • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis) werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen
  • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst
  • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst

Onze medewerkers kunnen u deskundig begeleiden in deze vaak voor de betrokkenen onduidelijke regels en Wetgeving.

Voor eventuele informatie en / of advies kunt u bellen met het nummer 079-3312582. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via het hierboven vermelde faxnummer of emailadres.